02-542-3900
086-355-1912
02-542-4455
086-355-1918
02-542-4040
086-350-3471

จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ หรือ โทรจองตั๋วเครื่องบิน กับเจ้าหน้าที่จองตั๋วเครื่องบิน

 
หน้าแรก จองตั๋วเครื่องบิน | ติดต่อเรา     
 
   
 

กรุงเทพ - ฮ่องกง (BKK-HKG) โปรโมชั่น

Cathy Pacific (CX)

กรุงเทพ - ฮ่องกง ไปกลับ ราคาเริ่มต้นที่ 5,000 บาท

เที่ยวบิน ขาไป บินทุกวัน / ขากลับ บินทุกวัน

จองตั๋วเครื่องบิน คลิก >

Emirates "Shut Down" Promotion (EK)

กรุงเทพ - ฮ่องกง ไปกลับ ราคาเริ่มต้นที่ 5,000 บาท

เที่ยวบิน ขาไป บินทุกวัน / ขากลับ บินทุกวัน

จองตั๋วเครื่องบิน คลิก >

Hongkong Airlines (HX)

กรุงเทพ - ฮ่องกง ไปกลับ ราคาเริ่มต้น 4000 บาท

เที่ยวบิน ขาไป บินทุกวัน / ขากลับ บินทุกวัน

จองตั๋วเครื่องบิน คลิก >

Kenya Airways (KQ)


กรุงเทพ - ฮ่องกง ไปกลับ ราคาเริ่มต้น 4,500 บาท

เที่ยวบิน ขาไป อ. พฤ. ศ. / ขากลับ อ. พฤ. ศ.

จองตั๋วเครื่องบิน คลิก >

  ราคานี้ยังไม่รวม Tax และ Fuel Surcharge
 
     
   
   
 

เงื่อนไขในการจองตั๋วเครื่องบิน

- หากท่านจองตั๋วเครื่องบินในชั้นตั๋วที่นั่งโปรโมชั่น จะต้องออกตั๋วทันที และที่นั่งมีจำนวนจำกัด ถ้ามีเหตุให้ท่านไม่สามารถชำระเงินได้ทันตามกำหนดเวลา หรือชำระเงินในช่วงที่อยู่นอกเหนือเวลาทำการออกตั๋ว การจองของท่านจะถูกยกเลิกเพื่อสายการบินจะได้เปิดที่นั่งและให้โอกาสกับลูกค้าท่านอื่นๆ ต่อไป
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการจองของท่าน หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความไม่ถูกต้องของสายการบิน ชั้นที่นั่ง และ ราคาตั๋วที่จองเข้ามาทุกกรณี โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และหากท่านได้ดำเนินการชำระเงินมาแล้ว และไม่ต้องการดำเนินการต่อ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน
- ทางบริษัทฯไม่สามารถออกตั๋วได้ในเวลานอกทำการ และสงวนสิทธิ์ยึดเอาเงื่อนไขและราคาของทางสายการบินเป็นหลักในวันทำการถัดไป และสงวนสิทธิ์ยึดเงื่อนไขและราคาของสายการบินเป็นหลักในวันทำการถัดไป
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้

 

 
 
   
     

www.gustoticket.com